LX 11 là một phần của danh mục sản phẩm Optopus.

LX 11 là máy phát quang CATV fullband trực tiếp với bước sóng 1310 nm để sử dụng trong mạng HFC.

Nền tảng Optopus là một nền tảng mật độ linh hoạt cao và cao cho tất cả các loại của các mạng quang học tương tự.

Hệ thống này được sử dụng trong bất kỳ mạng như HFC, RF over Glass  hoặc RF Overlay trong các ứng dụng FTTx.

  • Bao gồm các Part : LX 11 S 0600 ; LX 11 S 0800LX 11 S 1000LX 11 S 1300
  • Tính năng : 
  • Optical HFC transmitter for use in WISI Chassis LX 50
  • Adjustable OMI
  • Automatic level control (ALC)
  • Electronic predistortion
  • Fullband transmitter 10...1006 MHz
  • SBS suppressio

Part : LX 11 S 600

LX 11-1

Sản phẩm liên quan