Bộ chia tín hiệu truyền cáp POLYTRON FVS-x-p

  • Đáp ứng tần số biên độ tốt
  • EMI cách ly điện dung
  • Bao gồm khung nhựa gắn tường
  • Lỗ khóa dài
  • kẹp tường 4mm2
Technical data
Sản phẩm
FVS 2 P
FVS 3 P
FVS 4 P
FVS 6 P
FVS 8 P
Article no.
3061500
3061600
3061700
3061800
3061900
Số ngõ ra
2
3
4
6
8
Suy hao IN-OUT (5-862 MHz)
4,8 dB
7,5 dB
9,2 dB
11,8 dB
12,5 dB
Suy hao (IN-OUT) 950-2400 MHz
6,5 dB
10,5 dB
11 dB
16,5 dB
18 dB
Isolation (OUT-OUT) 5-2400 MHz
20 dB
20 dB
20 dB
21 dB
21 dB
Return loss (IN/OUT) 5-862 MHz
10 dB
11 dB
10 dB
11 dB
11 dB
Sản phẩm liên quan