PC-PE1868IP1: Loa gắn trần IP 7W
Loa gắn trần có công suất 7W
* PC-PE1868IP1
  * PC = Kiểu loa gắn trần PC
  * PE = Power Ethernet: Liền công suất
  * 678 = Dòng loa
  * IP1 = Công nghệ IP (version 1)
  * Chức năng nhận tín hiệu âm thanh từ hệ thống và phát ra loa

TOA-1000-sp-SNT

Sản phẩm liên quan