Loa cột IP 40W
Loa cột gắn tường có công suất 40W
TZ-P406BIP1/WIP1
TZ = Kiểu loa cột
P = Power: Liền công suất
406 = Dòng loa
B = Black (màu đen), W= White (màu trắng).
IP1 = Công nghệ IP (version 1)
*** Chức năng nhận tín hiệu âm thanh từ hệ thống và phát ra loa

TOA-1000-sp-SNT

TOA-1000

Sản phẩm liên quan